...
Nỗi Lòng Cô Thắm Diệu Thắm
...
...
Cát Bụi Cuộc Đời Diệu Thắm
...
Cõi Nhớ Diệu Thắm
...
...
Dang Dở Tình Buồn Công Hoan - Diệu Thắm
...
...
Đường Về Hai Thôn Công Hoan - Diệu Thắm
...
Duyên Phận Diệu Thắm
...
Giọng Ca Dĩ Vãng Diệu Thắm
...
Gõ Cửa Trái Tim Diệu Thắm
...
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Diệu Thắm
...
Mùa Xuân Cưới Em Công Hoan - Diệu Thắm
...
Tâm Sự Nàng Xuân Diệu Thắm
...
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm