Ninh Bảo Văn
Cảm Ơn Đấng Sinh Thành Nhiều Nghệ Sĩ - Ninh Bảo Văn
Cảm Ơn Em Ninh Bảo Văn
Một Vòng Tròn Ninh Bảo Văn
Cảm Ơn Đấng Sinh Thành Nhiều Ca Sỹ - Ninh Bảo Văn
Cuộc Đời Không Ai Hoàn Hảo Bảo Huy - Ninh Bảo Văn
Phận Tơ Tằm Ninh Bảo Văn
Anh Vẫn Cho Em Ninh Bảo Văn
Vợ Ơi! Anh Hứa Ninh Bảo Văn
Anh Không Hiểu Ninh Bảo Văn