Andree - Hoàng Tôn

Em Còn Nhớ Anh Không? Hoàng Tôn - Koo
What's Your Name ? Nhiều Ca Sĩ - Hoàng Tôn
What's Your Name ? Nhiều ca sĩ
12 December Mr A - Hoàng Tôn
Please Hoàng Tôn
A.Y.N./Treasure Hoàng Tôn - Rhymastic
Xuân Có Em Hoàng Tôn
Lối Vắng Andree - Hằng Bingboong