Tuấn Quang

Hồng Nhan Tuấn Quang - Ngọc Khang
Lời Em Hứa Tuấn Quang - Ngọc Khang
Bài Ca Tết Cho Em Tuấn Quang - Ngọc Khang
Chuyện Tình Em Với Tôi Tuấn Quang - Bảo Vân
Chia Tay Tuấn Quang
Phụ Tình Tuấn Quang
Đành Lòng Tuấn Quang
Mùa Xuân Xôn Xao Tuấn Quang - Trúc Ly
Nhẫn Cỏ Nghèo Nhiều ca sĩ
Vì Nghèo Nguyễn Ngọc Sơn - Tuấn Quang