Khánh Phương

Đợi Em Mãi Rồi Nhiều ca sĩ
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường - Khánh Phương
Giờ Tôi Đã Biết Khánh Phương
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
Không Thể Yêu Em Khánh Phương
Lặng Yêu (Remix) Khánh Phương
Lặng Yêu Khánh Phương - Từ Minh Hy