Thiều Bảo Trâm
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng