...
Đành Sao Anh Hỡi Vy Thúy Hằng
...
Tình duyên đầu năm Vy Thúy Hằng - Hứa Văn Cường
...
Kiếp Luân Hồi Vy Thúy Hằng
...
...
Áo Dài Mẹ May Vy Thúy Hằng
...
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
...
Xin Trả Cho Em Vy Thúy Hằng - Hứa Văn Cường
...
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
...
...
...
...
...
...