Hai Đứa Mình Yêu Nhau
Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Lỡ Mối Duyên Quê

Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng

Lưu Bút Ngày Xanh

Hồ Quang Lộc - Kim Linh

Đoạn Tái Bút

Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân

Thề non hẹn biển

Dương Đình Trí - Thanh Ngân

Sông Quê

Hồng Phượng - Khánh Bình