Hoàng Châu - Hồ Duy Thái

Khi Lỡ Yêu Hoàng Châu - Yến Khoa
Giận Hờn 2 Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Mùa Noel Xưa Hoàng Châu - Trấn Thành
Yêu Lại Từ Đâu Phan Đinh Tùng - Hoàng Châu
Lá Thư Cuối Cùng Lý Hải - Hoàng Châu
Giận Hờn Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Người Còn Nhớ Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Lối Nhỏ Ngày Xưa Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Lại Nhớ Người Yêu Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Áo Mới Ngày Mai Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Yêu Vội Hoàng Châu