Tuyết Vân Hà
Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Căn Nhà Màu Tím Lương Gia Huy - Tuyết Vân Hà
Liên Khúc Xuân Tuyết Vân Hà
Hoa Trinh Nữ Tuyết Vân Hà
Hàn Mặc Tử Tuyết Vân Hà
Chuyện Hợp Tan Tuyết Vân Hà - Đan Chi
LK Duyên con gái Nhiều ca sĩ
Xa Em Ky Niem Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Thôi Anh Hãy Về Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Đôi Mắt Người Xưa Tuyết Vân Hà - Tuấn Quang
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà
Bậu Ơi Tuyết Vân Hà