...
...
Anh Mê Vợ Bé Sơn Ca - Khưu Huy Vũ
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ
...
...
Chồng Xa Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Cho Vừa Lòng Em Remix Khưu Huy Vũ
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Chiều Cuối Tuần Khưu Huy Vũ - Đăng Nguyên
...
Chú Hai Lúa Khưu Huy Vũ
...
Ai Nhớ Chăng Ai Khưu Huy Vũ
...
...
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ