...
Duyên Kiếp (Liveshow Thương Quá Việt Nam) Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
...
Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Em Bán Chè Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Đêm Buồn Nhớ Quê Khưu Huy Vũ
...
Cạn Chén Men Cay Khưu Huy Vũ
...
...
Tết Miền Tây Remix Khưu Huy Vũ
...
...
Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Khưu Huy Vũ
...
Ước Nguyện Đầu Xuân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Xuân Họp Mặt Khưu Huy Vũ
...
Anh Cho Em Mùa Xuân Khưu Huy Vũ
...
Câu Chuyện Đầu Năm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân