Thiên Quang

Thằng Em Tôi Thiên Quang - Phi Bằng
Lk Vòng Tay Nào Cho Em Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
Lk Yêu Một Mình Lưu Ánh Loan - Thiên Quang
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Thiên Quang - Võ Nam Nhân
Lý ngựa tình thương Thái Phong - Thiên Quang
Đêm Tâm Sự Thiên Quang - Tuấn Quang