Dạ Thảo My

Căn Nhà Màu Tím Lâm Hoàng Nghĩa - Dạ Thảo My
Về Quê Cắm Câu Dạ Thảo My
Vùng Lá Me Bay Dạ Thảo My
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Quê Hương 2 Khưu Huy Vũ - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Bông Lục Bình Dạ Thảo My
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Lửng Lơ

Nhiều ca sĩ

06
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Ngã Tư Đường

Hồ Quang Hiếu

05
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

06
Girls Like You

Maroon 5 - Cardi B

07