Shine Thành Anh

Thương đến lạ Shine Thành Anh
Cố Chấp Shine Thành Anh
Kỷ vật Shine Thành Anh
Lời thề trăng sao Shine Thành Anh
Đợi em Shine Thành Anh
Chỉ anh mãi yêu em Shine Thành Anh
Yêu em nhiều lắm Shine Thành Anh
Vì anh hay vì em Shine Thành Anh
Học cách yêu em Shine Thành Anh
Vẫn cứ yêu em Shine Thành Anh