...
Chào Anh Hoàng Mai Trang
...
...
Xuân Này Anh Đã Có Em Hoàng Mai Trang - Đông Nguyễn
...
Mùa Lục Bình Đơm Bông Hoàng Mai Trang
...
Vì Sao Sáng Trong Em Hoàng Mai Trang
...
Sầu Lệ Đổ Tràn Mi Hoàng Mai Trang
...
Trăng Lạnh Hoàng Mai Trang
...
Tình Đơn Hoàng Mai Trang
...
Tiếng Đàn Hoàng Mai Trang
...
Em Đi Hoàng Mai Trang
...
Hẹn Với Xuân Hẹn Với Tình Hoàng Mai Trang - Đông Nguyễn
...
Nỗi Nhớ Cỏ Bông May Hoàng Mai Trang
...
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
...
...
Sa Mưa Giông Hoàng Mai Trang