...
...
Mộ Không Chồng Hoàng Mai Trang
...
Người Gieo Mầm Hoàng Mai Trang
...
bên em phật ngự Hoàng Mai Trang
...
mùa chim về làm tổ Hoàng Mai Trang
...
...
Về dưới mái nhà (ft Đăng Anh) Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
Về Dưới Mái Nhà Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
...
Đêm Nhớ Người Tình Hoàng Mai Trang
...
Duyên Phận Hoàng Mai Trang
...
Em Về Bến Bắc Hoàng Mai Trang
...
Mưa Về Miền Tây Hoàng Mai Trang
...
Lối Về Xóm Nhỏ Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
...
Nỗi Buồn Chim Sáo Hoàng Mai Trang