Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái

Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Phép Nhiệm Màu Âu Nam Thái
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Có Mấy Ai Ngờ Âu Nam Thái
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
Nụ Cười Xuân Hồ Việt Trung
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Giận Hờn Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Lời Muốn Nói Âu Nam Thái
Rao Bán Vần Thơ Say Hồ Việt Trung