Lâm Hoàng Nghĩa

LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xuân Thăm Nhau LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Vì Trong Nghịch Cảnh LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Tiễn Biệt LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Sầu Tím Thiệp Hồng LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xưa Anh Nói LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Chiều Sân Ga LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Chỉ Còn Khúc Ca Xưa LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Bài Ca Kỷ Niệm LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Tình Nghèo Có Nhau Thảo My - LÂM HOÀNG NGHĨA
Mười năm đợi chờ LÂM HOÀNG NGHĨA
Người giàu cũng khổ LÂM HOÀNG NGHĨA