Phúc Bồ - Rick - Bảo Kun

Runaway Phúc Bồ - Coldie
Mật Ong Rick - Đỗ Nguyên Phúc
Ngắm Trăng Nhiều ca sĩ
Ngắm Trăng Beat Nhiều ca sĩ
Con Mèo Nhiều ca sĩ
Take Off (Dance Pop Version) Hoàng Rapper - Phúc Bồ
Bài Này Anh Chưa Đặt Tên Bảo Kun - Nguyễn Khoa
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Đi qua cầu vồng Phúc Bồ - Rick
Superman Rick - Rhy