Việt Linh - Trần Bình

Mà Thôi Trần Bình
Con Đàn Con Hát Việt Linh - Trần Bình
Sóng Trần Bình
Mình Và Nó Việt Linh
Lá Ngây Ngô Việt Linh
Con Tim Vỡ Việt Linh
Bánh Mì Mít Việt Linh
Yêu Em Trọn Đời Việt Linh - Trần Bình
Tình Yêu Thuỷ Chung Việt Linh - Trần Bình