KayC
SUNDAY SADNESS Nhiều Ca Sĩ - KayC
late9date KayC - DanDee
Stay (Chill Ver.) KayC - Devilman TYO
Không Ai Như Anh Đâu Nhiều Ca Sĩ - KayC
All Time Bae KayC - Nan
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05