Katy Perry
Resilient (Remix) Katy Perry - Nhiều Ca Sĩ
Teary Eyes Katy Perry
Resilient Katy Perry
Only Love Katy Perry
Tucked Katy Perry
Smile Katy Perry
Daisies Katy Perry
Small Talk Katy Perry
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05