Võ Lê Vy - Mai Thanh Duy
Em Chưa Từng Biết Tên Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Thị Trấn Võ Lê Vy
Ru 3 Võ Lê Vy
Độc Thoại Võ Lê Vy
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Võ Lê Vy
Mùi Quê Nhà Võ Lê Vy
Tìm Trong Ngọn Gió Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy