Lưu Ánh Loan

Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Lừa Dối Lưu Ánh Loan
Môi Tím Lưu Ánh Loan
Cô Đơn Con Sáo Lưu Ánh Loan
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04