Hoàng Linh - Lâm Sơn
Mùa Xuân Xa Quê Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Tình Chàng Ý Thiếp Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Nói Với Người Tình Hoàng Linh - Bảo Nguyên
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Tình Đẹp Hậu Giang Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Tình đời Lâm Sơn
Tiễn biệt Hoàng Linh - Lâm Sơn
Sến Lâm Sơn