Miu Lê - Khổng Tú Quỳnh

Ngày Ngày Tháng Tháng Khổng Tú Quỳnh
Thầm Thương Trộm Nhớ Miu Lê - Hoàng Dũng
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Đến Đây Thôi Remix Khổng Tú Quỳnh - Seth
Yêu Không Đường Lui Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
Đến Đây Thôi...! Khổng Tú Quỳnh - Seth