Tiên Tiên

Đi về đâu Tiên Tiên
Qua ngày mai Tiên Tiên
Ta cảm ơn Tiên Tiên
Em Không Thể Touliver - Tiên Tiên
Over You Tiên Tiên