...
Đàn Bà Quách Thành Danh
...
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
...
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
...
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Thêm Một Mùa Xuân Quách Thành Danh
...
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
...
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
...
...
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
...
Anh Xin Nhận Hết Quách Thành Danh
...
Tâm Sự Người Say Quách Thành Danh
...
Đôi Lời Cùng Em Quách Thành Danh
...
Ngày Em Lấy Chồng Quách Thành Danh
...
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ