Lil Shady

Cuồng Si 1995 Lil Shady - M NAIVE
Rain In Seven (Part 2) Lil Shady - Nhiều Ca Sĩ
Anh Em Chân Chính Lil Shady - V.A
ECS Luv Lil Shady - V.A
Mất Người Anh Yêu 2 Beat Bằng Cường - Lil Shady
Bên Lề Lil Shady