Hoàng Rapper
Cá Tháng 4 Hoàng Rapper - Băng Di
Bước Qua Thủy Tiên - Hoàng Rapper
Ác Mộng Hoàng Rapper
Đơn Giản Hoàng Rapper - Khởi My
Ra Đi Hoàng Rapper
Trả lại Dương Hiếu Nghĩa - Hoàng Rapper
Đông Buồn Hoàng Rapper
Don Gian Hoàng Rapper - Khởi My
Em Bước Hoàng Rapper - Việt My
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Tốc độ Hoàng Rapper
Cơ Hội Hoàng Rapper
Ôm Em Hoàng Rapper - Mi Lan