Vũ Đặng Quốc Việt
Country Night Vũ Đặng Quốc Việt
Rainy Days Vũ Đặng Quốc Việt
throwback Vũ Đặng Quốc Việt
daydream Vũ Đặng Quốc Việt
my heartbeat Vũ Đặng Quốc Việt
together bound Vũ Đặng Quốc Việt
promise Vũ Đặng Quốc Việt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Hungarian sonata

Nhạc không lời

04
Lại Down

KIXX - DYOR

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

05
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

06