Ngọc Sơn - Hoàng Châu

Không Giờ Rồi Hoàng Châu - Tuấn Quang
Đừng Nói Xa Nhau Hoàng Châu - Dan Truong
Xuân Thắm Ngọc Sơn
Xuân Yêu Ngọc Sơn
Chào Xuân Ngọc Sơn - Ngọc Hải
Thôi Thì Em Đã Sai Lâm Chấn Huy - Hoàng Châu