...
Hãy Quên Anh Chế Khanh
...
Anh Sẽ Yêu Em Chế Khanh
...
Lá thư đô thị Chế Khanh - Đặng Trí Trung
...
Chiều Cuối Tuần Chế Khanh
...
Mưa Nửa Đêm Chế Khanh
...
...
Tình Lỡ Cách Xa Chế Khanh
...
Pháo hồng ngày cưới VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Gõ cửa VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh
...
...
LK hát nữa đi em Chế Khanh
...
...
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
...
Nhẫn cỏ cho em Chế Khanh