Sao đổi ngôi
Giáng Tiên - Chế Khanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Về Quê Em

Lâm Quang Long - Giáng Tiên

Khuya Nay Anh Đi Rồi

Giáng Tiên - Khánh Bình

Tình Em Tháp Mười

Trang Anh Thơ - Giáng Tiên

Sao đổi ngôi

Lý Diệu Linh - Chế Khanh