Chung Thanh Duy - Cowvy
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
7 Love Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy