Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ

Quá Liều (Overdosed) Dương Triệu Vũ
Women's Night Dương Triệu Vũ
Superstar Dương Triệu Vũ
Nha Trang Ngày Về Dương Triệu Vũ
Mưa Trên Biển Vắng Dương Triệu Vũ
Lời Yêu Thương Dương Triệu Vũ
Bay Đi Cánh Chim Biển Dương Triệu Vũ
Biển Nhớ Dương Triệu Vũ
Biển Ru Niềm Nhớ Dương Triệu Vũ
Bên Em Là Biển Rộng Dương Triệu Vũ
BARTENDER Dương Triệu Vũ
Hạnh Phúc Mong Manh Đàm Vĩnh Hưng
Bởi Thế Ta Yêu Nhau Đàm Vĩnh Hưng
Như Đã Yêu Người Đàm Vĩnh Hưng
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06