Kim Linh - Thi Phượng

Sầu Tím Thiệp Hồng Thành Nguyên - Kim Linh
Tình Lúa Duyên Trăng Thành Nguyên - Kim Linh
Tình Ấm Chiều Quê Kim Linh - Hoàng Thế Dũng
Tình Ấm Chiều Quê Kim Linh - Hoàng Thế Dũng
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

06
07
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07