Soobin Hoàng Sơn

BLACKJACK Soobin Hoàng Sơn - Binz
Tháng Năm Soobin Hoàng Sơn
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Lalala Soobin Hoàng Sơn
Vụt Tan JustaTee - Soobin Hoàng Sơn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05