VŨ HẢI

Vu Lan đi chùa Thanh Kim Huệ - VŨ HẢI
Về miền tây Kim Sa - VŨ HẢI
Trái mồng tơi Đoàn Minh - VŨ HẢI
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
Sầu đông VŨ HẢI
Trả lại thời gian VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Yêu em câu hò Kim Sa - VŨ HẢI
Chợ mới Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI