Đông Nhi - Thu Minh - Bằng Kiều - Nhiều Ca Sĩ - Văn Mai Hương

Lối Thu Em Về Quốc Thiên - Văn Mai Hương
Nếu Như Anh Đến Văn Mai Hương
Ngày Em 18 Văn Mai Hương
Nhà Là Nơi (2016 Ver.) Noo Phước Thịnh - Văn Mai Hương
Rạng Rỡ 18 Văn Mai Hương
Riêng Mình Anh Thôi Văn Mai Hương
Tango Trao Em Văn Mai Hương
Tìm Văn Mai Hương - Trúc Nhân