Đông Nhi - Thu Minh - Bằng Kiều - Nhiều Ca Sĩ - Văn Mai Hương

HTown Money Flow Nhiều Ca Sĩ - Dflow
CHAYS Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Lit City Nhiều Ca Sĩ - 1DEE
Used To Missing You (Rmx) Nhiều Ca Sĩ - JMG Melancholy
Cách Ly Nhiều ca sĩ
Thiên Hà Cho Em Nhiều Ca Sĩ - Kruno
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Hãy Cố Quên Đi Đàm Vĩnh Hưng - Thu Minh