MC Wiz - YoungB
Vì Ai Xám - MC Wiz
U Don't Know Vĩnh Hoàng - MC Wiz
Dưới Cơn Mưa Nhiều ca sĩ
Baby Em Đừng Lo (Beat) MC Wiz - Cheese Boy
Baby Em Đừng Lo MC Wiz - Cheese Boy
Dù Có Ra Sao Nhiều ca sĩ
Fall In Love MC Wiz - YoungB
Angel MC Wiz
Xa nhau cả hai đều buồn Tăng Duy Tân - MC Wiz