Cẩm Ly - Quốc Đại
Mình Ơi Cẩm Ly
Sông Quê Cẩm Ly - Quốc Đại
Hoa Mười Giờ Cẩm Ly - Quốc Đại