Đức Anh
Phận Duyên Đức Anh - Huy Vạc
Kiểu Gì Chả Mất Đức Anh - Lil Zpoet
Hồi Ức (Beat) Đức Anh - VRT
Hồi Ức Đức Anh - VRT
Người Được Lựa Chọn Dũng Joon - Đức Anh
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07