Tố My - Minh Luân
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Sang - Tố My
Trộm Nhìn Nhau Thiên Hương - Minh Luân
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Minh Luân
Bông Ô Môi Jang Mi - Minh Luân
Câu Hát Tình Quê Thiên Hương - Minh Luân
Chiếc Xuồng Thiên Hương - Minh Luân
Con Đường Mang Tên Em Thiên Hương - Minh Luân
Đêm Tóc Rối Thy Nhung - Minh Luân