Dương Ngọc Thái

Ao Ca Doi Cho Dương Ngọc Thái
Tien Biet Dương Ngọc Thái
Giã Từ Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Ngay Buon Dương Ngọc Thái
Linh Hon Cua Anh Dương Ngọc Thái
Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái
Linh hon cua anh Dương Ngọc Thái
Hờn Trách Con Đò Dương Ngọc Thái
Gọi Đò (Remix) Dương Ngọc Thái
Biển Tình Dương Ngọc Thái
Mùi Nước Hoa Lạ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Goi do Dương Ngọc Thái
Éo le cuộc tình Dương Ngọc Thái