Dương Ngọc Thái

Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Em yêu tuyệt vời Dương Ngọc Thái
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
Đôi Mắt Người Xưa Dương Ngọc Thái
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Mất Nhau Rồi Dương Ngọc Thái
Xẻ Đôi Trái Tim Dương Ngọc Thái
Đơn Côi Chiếc Bóng Dương Ngọc Thái
Bài Ca Đất Phương Nam Dương Ngọc Thái