Nguyễn Linh - Phi Bằng

Ánh Xuân Phi Bằng
Xuân Xa Mẹ Nguyễn Linh
Anh Ba Khía Nguyễn Linh
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
Người Chồng Xa Xứ Vĩnh Thuyên Kim - Phi Bằng
Cuộc Sống Nơi Xứ Người Nguyễn Linh - Phi Bằng
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06