Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Yêu Một Người Đau Quá Thanh Hà - Nguyễn Minh Cường
4 Ly Rượu Thanh Hà
Cứ Ngỡ Thanh Hà
Đời Có Anh Thật May Thanh Hà - Phương Uyên
Yêu Em Là Điều Duy Nhất Thanh Hà - Phương Uyên
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Một Dại Khờ Một Tôi Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist